Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

​​​​​​​Sáng ngày 23/06/2022, tại cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”. Tham dự Hội thảo, về phía Ban lãnh đạo nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Phó hiệu trưởng phụ trách; TS. Nguyễn Trần Phúc - Phó hiệu trưởng; cùng với sự tham dự của thành viên các ban Ban biên tập; Ban thư ký; Ban hậu cần - kỹ

Ngày Hội việc làm HUB lần thứ 14 năm 2022

Ngày Hội việc làm HUB lần thứ 14 năm 2022

​​​​​​​Ngày hội việc làm 2022 chính thức quay trở lại. Ngày hội việc làm HUB (NHVL), Lần thứ 14 - Năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM tổ chức.