Ngày Hội việc làm HUB lần thứ 14 năm 2022

Ngày Hội việc làm HUB lần thứ 14 năm 2022

​​​​​​​Ngày hội việc làm 2022 chính thức quay trở lại. Ngày hội việc làm HUB (NHVL), Lần thứ 14 - Năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM tổ chức.

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Sáng 07/04/2022, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) và công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo, hoạt động thực tập, kiến tập doanh nghiệp cho sinh viên và một số hoạt động khác giữa hai bên.