Giải mã Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng, hiện đại về kinh tế, kinh doanh, quản lý; kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh bao quát toàn bộ công tác vận hành, quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập và chuyển đổi số; Các kiến thức, công cụ, kỹ năng để thực hiện các chức năng của nhà quản trị; cùng các kỹ năng, phẩm chất, tác phong cần có của doanh nhân. Chương trình định hướng cho Sinh viên lựa chọn học tập và phát triển nghề nghiệp bao gồm:

  1. Định hướng Quản trị kinh doanh chuyên sâu sinh viên sẽ tiếp cận với các môn học như: Quản trị hiệu suất, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị sự thay đổi trong bối cảnh quốc tế hóa, Quản trị quan hệ khách hàng…
  2. Định hướng Kinh doanh số sinh viên sẽ tiếp cận các môn học như: Khung quản trị dữ liệu, Phân tích dữ liệu lớn (Big Data), Marketing số (Digital Marketing), Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số, Chiến lược kinh doanh số…

Riêng chương trình ĐHCQ chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh còn có các điểm nhấn nổi bật với các giá trị cốt lõi như: (1) Kiến thức chuyên môn chuyên sâu và hiện đại theo chuẩn quốc tế; (2) Năng lực thực hành và ứng dụng công nghệ số;  (3) Kỹ năng mềm và năng lực dẫn dắt;  (4)  Năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế; (5) Năng lực tự nghiên cứu, tự học. Trong đó, nhiều học phần chuyên ngành hấp dẫn được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh như:  Truyền thông trong kinh doanh/Business Communications, Hành vi khách hàng/ Consumer's Behavior, Hành vi tổ chức/ Organization Behavior, Quản trị chiến lược/ Strategic Management, Quản trị nguồn nhân lực/ Human Resource Management, Quản trị chuỗi cung ứng/ Supply Chain Management,  Quản trị Quan hệ khách hàng/ Customer Relationship Management, Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số/ Entrepreneuship in the Digital era … Cùng với chương trình tiếng Anh tăng cường theo chuẩn IELTS (miễn phí), chương trình đào tạo kỹ năng mềm (miễn phí), hoạt động kiến tập, tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp và thực hiện nghiên cứu khoa học …

Giải mã Ngành Quản trị kinh doanh

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ điều kiện, khả năng làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức xã hội, doanh nghiệp và ngân hàng như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho nhà quản lý các cấp và chuyên viên ở các phòng ban chức năng; họ cũng có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp và có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.

Giải mã Ngành Quản trị kinh doanh

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao, kết hợp giữa các chuyên gia kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính với các chuyên gia công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu …; vừa là các chuyên gia, nhà nghiên cứu vừa là những người có kinh nghiệm kinh doanh, điều hành, tư vấn doanh nghiệp phong phú; môi trường học tập hiện đại, năng động với nhiều hoạt động phong trào, học thuật giúp sinh viên phát triển toàn diện, Khoa Quản trị Kinh doanh - HUB là nơi chắp cánh ước mơ doanh nhân trong kỷ nguyên số.

Giải mã Ngành Quản trị kinh doanh

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là một tập thể tràn đầy nhiệt huyết, tân tâm và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chúng tôi cam kết với Quí vị khi tham gia các chương trình đào tạo của Khoa sẽ chắc chắn hài lòng với kết quả đạt được như mong đợi.

Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh có 3 chuyên ngành đào tạo:

Mục tiêu đào tạo

- Trao cho người học tự cơ hội khai phá tiềm năng của bản thân; lĩnh hội kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh rộng và chuyên sâu nhằm phát triển năng lực trí tuệ, kỹ năng chuyên nghiệp và định hình các giá trị sống tích cực hướng tới con người tự chủ và sáng tạo, công dân có trách nhiệm;

- Phát huy mô hình đào tạo “trưởng thành qua trải nghiệm” nhằm sở hữu kiến thức chuyên môn vững về lý thuyết và thực tiễn, sáng tạo, đổi mới tư duy để không ngừng gia tăng về giá trị. Đồng thời tạo điều kiện để người học có những kiến thức liên ngành nhằm gia tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đối với lĩnh vực quản trị kinh doanh vừa để cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng đồng thời khuyến khích khả năng nghiên cứu khoa học của người học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp thực tiễn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

Giải mã Ngành Quản trị kinh doanh

Năm 2022, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: NHS) dành hơn 2300 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tên ngành: Ngành Quản trị kinh doanh

Mã Ngành: 7340101

Mã tổ hợp môn: A00, D01, D01, D07