Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

Sáng ngày 23/06/2022, tại cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”. Tham dự Hội thảo, về phía Ban lãnh đạo nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Phó hiệu trưởng phụ trách; TS. Nguyễn Trần Phúc - Phó hiệu trưởng; cùng với sự tham dự của thành viên các ban; giảng viên các khoa chuyên môn; Các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động, học viên, cựu học viên chương trình đào tạo sau đại học. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

    

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

Nhằm thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc tế, Quy chế của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) về rà soát chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo; nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ tháng 4 năm 2022, Nhà trường đã ban hành kế hoạch, thành lập lập các ban chuyên môn, tiến hành công tác rà soát chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học cụ thể gồm: chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế. Sau quá trình rà soát, đối sánh công phu, nghiêm túc, Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học” được tổ chức nhằm tiếp tục tập hợp ý kiến trao đổi của các giảng viên, nhà tuyển dụng, học viên, cựu học viên và các đối tượng liên quan nhằm hoàn thiện các chương trình đào tạo sau đại học trước khi chính thức ban hành.

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

        Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS TS. Nguyễn Đức Trung chia sẻ: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh chia sẻ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã kiểm định thành công nhiều chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA trong đó có chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo là một quá trình liên tục, đặc biệt, trong lần điều chính đổi mới này, các chương trình đào tạo sau đại học sẽ thể hiện rõ nét hơn tầm nhìn, triết lý giáo dục của HUB, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành. Nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu học viên, NCS và các bên liên quan, để chương trình đào tạo có thể mang lại giá trị cao nhất cho người học và nhà tuyển dụng.

        Cũng tại phiên toàn thể diễn ra tại Hội trường lớn 36 Tôn Thất Đạm. TS Lê Đình Hạc, trưởng khoa sau đại học đã có báo cáo khái quát về chương trình đào tạo cũng như tiến trình công tác rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo sau đại học của Khoa Sau đại học và các khoa chuyên ngành.  

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

TS. Lê Đình Hạc - Trưởng khoa Sau đại học

        Các đại biểu đã chia ra tham dự tại các phiên được bố trí riêng cho từng chương trình đào tạo. Trong đó TS Nguyễn Văn Thụy phó khoa Quản trị kinh doanh đã có báo cáo khái quát công tác rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; PGS. TS. Hồ Xuân Thắng báo cáo khái quát công tác rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật chương trình thạc sĩ luật kinh tế; TS Nguyễn Minh Nhật Minh Nhật báo cáo khái quát công tác rà soát bổ sung chỉnh sửa cập nhật chương trình Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; và TS. Trần Tuấn Vinh báo cáo khái quát công tác rà soát bổ sung chỉnh sửa cập nhật chương trình Tiến sĩ Tài chính ngân hàng. Chương trình đào tạo dự thảo được định hướng nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, các môn học cập nhật, hiện đại, gia tăng giá trị cho người học, đáp ứng được các chuẩn đầu ra. Các môn học cập nhật xu hướng công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu được bổ sung thêm vào học phần tự chọn thuộc phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành.

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

TS. Nguyễn Văn Thụy - Phó trưởng khoa QTKD

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

PGS. TS. Hồ Xuân Thắng khoa Luật kinh tế

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

TS. Nguyễn Minh Nhật

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

TS. Trần Tuấn Vinh

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

PGS. TS. Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng phụ trách

Hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp tích cực, mang tính xây dựng từ các đại biểu là các giảng viên, các chuyên gia có uy tín trong hoạt động đào tạo, các nhà tuyển dụng lao động, cũng như các học viên, cựu học viên của chương trình.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Đức Trung thay mặt ban lãnh đạo nhà trường gửi lời cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến rất quý báu của các vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ sở đào tạo, đại diện các nhà tuyển dụng và cựu học viên. Các ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo sẽ được nhà trường chọn lọc tiếp thu để chương trình đào tạo của nhà trường ngày càng đổi mới và phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội và các bên liên quan, tiến kịp xu thế phát triển của thời đại, đảm bảo triết lý đào tạo Khai phóng - Liên ngành - Trải nghiệm của Nhà trường.

Kết quả của Hội thảo là cơ sở quan trọng trong công tác thực hiện rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo sau đại học tại HUB.

Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo:

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

 

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học”

Tin bài và ảnh: Phòng TVTS & PTTH