Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021  thủ tục xác nhận nhập học, nhập học

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021; thủ tục xác nhận nhập học, nhập học

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thủ tục xác nhận nhập học, nhập học như sau: